Vad är hittaut.nu?

Vårt mål - Sveriges största hälso- och friskvårdsprojekt

hittaut.nu är ett hälso- och friskvårdsprojekt med målet att få människor i rörelse och upptäcka nya platser i sin omgivning.

På varje ort som arrangerar hittaut.nu skapas en karta med checkpoints i olika svårighetsgrad. Gröna checkpoints är enklast och oftast placerade utmed vägar eller stigar. Därefter kommer blå och röda checkpoints placerade i skogsområden. De allra svåraste checkpointsen är svarta, en rejäl utmaning för de flesta!

Samtliga checkpoints består av en stolpe med bokstavskod. Denna kod registrerar deltagaren på www.hittaut.nu och kan därmed jämföra sig med andra deltagare i topplistor samt vara med i utlottning av priser.

www.hittaut.nu kan deltagaren även hämta GPS-koordinater eller använda den virtuella kartan och GPS som hjälpmedel.

hittaut.nu finansieras av våra samarbetspartners i kombination med en stor ideell arbetsinsats från de lokala idrottsföreningarna. Vill du att hittaut.nu ska finnas tillgängligt även i framtiden på din ort är det bästa sättet att hjälpa till en registrering här på hemsidan.

Deltagande i hittaut.nu är helt gratis och passar alla åldrar och ambitionsnivåer. Vill du veta mer om hittaut.nu på just din ort finns mer information att läsa under ortens sidor.

 

Historik

Idén med hittaut.nu föddes hösten 2007 av IK Hakarpspojkarna i Huskvarna. 1996 tog klubben fram en orienteringskarta för Huskvarna, en karta som finansierades med lokala sponsorer och delades ut till alla hushåll som fanns på kartan. Skillnaden mot dagens hittaut.nu-karta var att det inte fanns några tryckta checkpoints som uppmuntrade till att faktisk använda kartan. Istället ansågs projektet slutfört i och med att kartan var utdelad.

Drygt tio år sedan var det några i klubben som tyckte att denna idé skulle kunna utvecklas och att kartan också skulle omfatta Jönköping. Efter att idén stötts och blötts blev till slut projektet verklighet i och med att kartan delades ut till 40 000 hushåll i Jönköping/Huskvarna i september 2008.

Redan i oktober samma år hade övriga orienteringssverige fått upp ögonen för projektet och på den årliga svenska orienteringsgalan belönades hittaut.nu med utmärkelsen "Årets offensiva satsning". Detta gjorde att Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och flera andra svenska orienteringsklubbar blev intresserade av projektet.

Härifrån till idag har allt gått väldigt fort och hittaut.nu har vuxit långt utanför Jönköping och Huskvarnas gränser. Numera drivs hittaut.nu av Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) som kan hjälpa alla lokala projekt med expertkompetens. SOFT utvecklar hittaut.nu tillsammans med orienteringsklubbarna och dess ideella klubbmedlemmar för att projektets deltagare och samarbetspartners ska få ett friskvårdsprojekt i världsklass och av högsta kvalitet.

Hoppas att ni trivs med hittaut.nu och lycka till med din checkpointjakt!

Copyright © 2008-2017 hittaut.nu tillsammans med O-Ringen AB