Villkor

Allmänt

Genom att du registrerar dig och/eller använder webbplatsen hittaut.nu godkänner du våra vid var tid gällande villkor för användande.

Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida, www.hittaut.nu. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss.

För det fall du registrerar konto till hittaut.nu åt någon annan person än dig själv, försäkrar du genom ditt godkännande av våra villkor, att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan part.

Om Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och/eller dess lokala arrangörer uppdagar åtgärder i strid med något av villkoren i detta dokument kommer åtgärder att vidtas, som att förhindra utnyttjande av tjänster som tillhandahålls samt borttagande av information, data och annat innehåll som användaren tillfört utan att detta meddelas i förväg. SOFT och/eller dessa lokala arrangörer accepterar inga ekonomiska påföljder av en sådan handling.

Copyright

Denna webbplats ägs av SOFT. All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder och programvara som publiceras tillhör SOFT och/eller dess lokala hittaut.nu arrangörer om inget annat anges. Kopierad eller sparad information från hemsidan får inte säljas eller distribueras i affärssyfte, ej heller redigeras eller kopieras in i något annat dokument eller publikation, varken i elektroniskt format eller som papperskopia utan SOFT:s skriftliga godkännande. Användares rätt att bruka webbplatsen medför inte att användare erhåller licens eller annan rätt till upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material som tillhör SOFT och/eller dess lokala hittaut.nu arrangörer.

”Framing” eller användande av någon annan metod för att inkorporera webbplatsen, dess webbsidor, eller delar av dessa med någon annan webbplats är inte tillåtet.

Sekretesspolicy

Det går bra att besöka webbplatsen utan att vara registrerad. För tillgång till vissa funktioner krävs dock registrering. När du registrerar dig på hittaut.nu kan du behöva fylla i vissa obligatoriska uppgifter samt i vissa fall ange användarnamn och lösenord. Beslut från din sida om att inte lämna ut efterfrågade personuppgifter, kan medföra att du inte får tillgång till vissa delar av webbplatsen och/eller inte fullt ut kan ta del av tjänster som erbjuds.

I vissa fall är de insamlade uppgifterna av sådan karaktär att de kan användas som en del i en större samling av statistiska data. I de fallen äger SOFT rätten att med hjälp av denna data presentera rapporter i form av diagram och siffror. All sådan data behandlas helt anonymt och genererade rapporter och diagram går inte att koppla tillbaka till någon enskild användare.

Den registrerade e-post adressen visas aldrig publikt på webbplatsen. E-post adressen används av SOFT och/eller dess lokala hittaut.nu arrangörer för kontakt vid supportärenden, vid underrättelse om vinst samt vid nyhetsutskick från hittaut.nu projektet eller 3:e part med vilken SOFT har ett avtal. Användaren kan när som helst säga upp prenumerationen av nyhetsbrevet genom att uppdatera sin användarinformation på hittaut.nu.

Cookies

Enligt lag ska den som besöker en webbplats med cookies informeras om det. Informationen ska tala om vad dessa cookies används till och hur de kan undvikas.

En cookie är en liten textfil. Filen innehåller information som gör det möjligt att på olika sätt förbättra för användarna vid besök på en webbplats. Textfilen sparas på webbanvändarens dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. Den första typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen kallas också sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien tillfälligt på din dator. Temporära cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På hittaut.nu använder vi både temporära och permanenta cookies. Vid besök på vår webbplats skickas en cookie mellan din dator och webbservern. Det görs bland annat för att se när du senast besökte webbplatsen. Vi sparar ingen personlig information via cookies och information om besökaren kan inte spåras.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt stoppar cookies. Du kan också få information om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan du också radera sparade cookies.

 

Användning av tjänsten

SOFT och/eller dess lokala hittaut.nu arrangörer:

 

Användaren av webbplatsen förbinder sig att:

 

Vår behandling av personuppgifter

SOFT kommer att behandla personuppgifter om dig för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig och andra deltagare på hittaut.nu. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.

De uppgifter vi samlar in och behandlar är namn, kön, födelseår, adress, mailadress, telefon, samt checkpointregistreringar och andra uppgifter kopplade till ditt deltagande på hittaut.nu. Uppgifter såsom namn, kön, födelseår, ort och checkpointregistreringar, så väl som fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att kunna publiceras på TV, internet och i tidningar och användas i SOFT:s verksamhet. Uppgifter sparas av uppföljnings- och redovisningsskäl.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

 

Copyright © 2008-2017 hittaut.nu tillsammans med O-Ringen AB